Horizontalūs
ryšuliniai presai

Preskonteineriai
MHP-20 ir MHP-24

Stacionarūs presai konteineriams

Vertikalūs ryšuliniai
presai RP-5 ir RP-25