Poziome prasy

do belowania na odpady wtórne

presas_tunelinis_1000

Pozioma prasa do holowania HP-70

Pozioma prasa do holowania HP-70 to 70-tonowa prasa zaprojektowana do kompresji surowców wtórnych: papieru, kartonu, polietylenu, plastiku i innych surowców, z wyjątkiem metalu. Prasa używana jest tam, gdzie zbierane są duże ilości surowców wtórnych, które muszą zostać przetransportowane do miejsca przetwarzania lub magazynowania.

HP-70 efektywnie tworzy bele o następujących wymiarach:
1200 (+/- 200 mm) (I) x 1200 mm (P) x 800 mm (A).

Dane techniczne i specyfikacja

Kontakt

Giedrius Kačinas

Tel. +370 615 31736
giedrius@hidraulit.lt