Garantinės sąlygos

Rimo autovežio (antstatui ir priekabai)

UAB “Patikima Linija” pagamintiems autovežio antstatui ir priekabai (toliau –Įranga) bei jų mazgams suteikiama 12 mėnesių garantija, išskyrus hidrauliką ir jos komponentus kuriems suteikiama 24 mėnesių garantija, skaičiuojant nuo Įrangos pateikimo Pirkėjui datos, nurodytos Perdavimo – priėmimo akte.

UAB „Patikima Linija“ įsipareigoja nemokamai pataisyti nustatytus gedimus, atsiradusius pristatymo arba garantinio laikotarpio metu. UAB „Patikima Linija“ arba jos įgaliotas servisas savo nuožiūra nustato, kokie remonto darbai turi būti atlikti.

Garantija neapima jokių papildomų išlaidų, jei įranga ir dalys, surinktos ar sumontuotos ne UAB „Patikima Linija“ ar jų įgaliotų atstovų, dėl kurių sunku ar neįmanoma atlikti garantinį darbą.

Garantija negalioja, jei garantiniai sudedamųjų dalių gedimai atsirado dėl to, kad :

  • Vairuotojas nesilaikė UAB „Patikima Linija“ ar kitų autovežio komponentų gamintojų vairuotojo vadovuose nurodytų instrukcijų;
  • Įranga buvo eksploatuojama ne pagal paskirtį, buvo perdirbta ar modifikuota be gamintojo sutikimo;
  • Įranga buvo perkrauta;
  • Įrangos gedimą sukėlė avarija, gaisras ar kitas nelaimingas atsitikimas;
  • Įranga buvo eksploatuojama ir prižiūrima ne pagal UAB „Patikima Linija“ TA instrukcijas;
  • Aptarnavimas ar remontas buvo atlikti ne UAB „Patikima Linija“ įgaliotame servise;
  • Buvo naudojamos neoriginalios dalys;
  • Buvo naudojamos eksploatacinės medžiagos, nenurodytos UAB „Patikima Linija“ instrukcijose;
  • Gedimo ar trūkumo mastas išaugo, nes vairuotojas iš karto nesiėmė atitinkamų veiksmų, kai gedimą pastebėjo.

Garantija netaikoma natūralaus nusidėvėjimo detalėms. Natūralaus nusidėvėjimo detalių pavyzdžiai: sraigtų įvorės, lemputės, žibintų stiklai, saugikliai, stabdžių būgnai, antdėklai, alyvos ir tepalai, filtrai, amortizatoriai ir gumos, purvasaugiai, lingės, dažai, padangos, priekabos sujungimas, nebent būtų įrodytas akivaizdus gamyklinis brokas.

Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui apie visus gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu.

Garantijos galiojimo laikotarpiu pakeistos sugedusios detalės perduodamos Pardavėjo nuosavybėn.

UAB „Patikima Linija“ neprisiima jokių kitų įsipareigojimų ar garantijų, išskyrus aiškiai išdėstytąsias aukščiau, taip pat neprisiima atsakomybės už negalėjimo naudotis Įranga garantinio remonto metu.